Ο όμιλος έχει αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίες εταιρίες της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς στα πλαίσια των οποίων πραγματοποιούνται εμπορικές και αναπτυξιακές συνέργιες.

Οι συνεργασίες μας συνίστανται από το μείγμα προμηθευτών και πελατών. Τόσο στο κομμάτι των προμηθευτών όσο και της πελατειακής βάσης ο όμιλος λειτουργεί με εξατομικευμένη προσέγγιση και στοχεύει στη καλύτερη δυνατή διαχείριση του υπάρχοντος μείγματος καθώς και στην διεύρυνση του.

Η πελατειακή βάση όπως και η βάση προμηθευτών περιλαμβάνει ένα σημαντικό αριθμό εταιριών όλων των μεγεθών και διευρύνεται συνεχώς κατατάσσοντας τον όμιλο σε υψηλή θέση στους κλάδους που δραστηριοποιείται.