Αντιπροσωπείες, διανομή, πωλήσεις ισχυρών brands οινοπνευματωδών και τροφίμων.

Υπηρεσίες Logistics για εταιρίες της Ελληνικής και διεθνούς
αγοράς μέσα από ιδιόκτητους αποθηκευτικούς χώρους και
στόλο διανομής.

High end προϊόντα και υπηρεσίες τεχνολογίας για ένα
μεγάλο εύρος εφαρμογών. Συστήματα βασισμένα στις
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Διεθνές δίκτυο εξαγωγών με τα υψηλότερης ποιότητας
Ελληνικά προϊόντα.