Σύντομο ιστορικό
Ο όμιλος επιχειρήσεων Πανέττα αποτελεί τη μετεξέλιξη μιας εταιρίας που ξεκίνησε πριν από 45 περίπου χρόνια από τον Πάνο Πανέττα, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε ως εμπορικός αντιπρόσωπος πολλών προϊόντων από την Αμερική και την Ευρώπη
 
Ο όμιλος σήμερα
Σήμερα ο όμιλος κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά και δραστηριοποιείται σε τρείς μεγάλους κλάδους:
1) στην αντιπροσώπευση, εισαγωγή και εμπορία ειδών διατροφής και ποτών 2) στην αντιπροσώπευση εταιριών στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας 3) σε υπηρεσίες logistics
Ο όμιλος βρίσκεται σε διαδικασία ανάπτυξης ενός νέου κατασκευαστικού κλάδου με αντικείμενο τα επαγγελματικά και οικιακά κτίρια.
 
Φιλοσοφία και αρχές του ομίλου
Με ευθύνη και συνεχή προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις, σεβασμό στο περιβάλλον, με εξωστρέφεια και αποτελεσματικότητα ως στρατηγικές επιλογές έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό επιχειρηματικό και κοινωνικό προφίλ με στόχο μια ανταγωνιστική θέση στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά., .. .. .... . .. .