Η αυστηρή πολιτική ποιότητας αποτελεί βασικό συστατικό του ομίλου

Βασική αρχή του ομίλου αλλά και λειτουργικό του μοντέλο είναι η παροχή ασφαλών προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις της αγοράς και συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Ο όμιλος έχει πιστοποιηθεί:
-με το διεθνές πρότυπο ISO 9001 το οποίο εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και στην ικανοποίηση των πελατών του.
-με HACCP το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις διεργασίες που αφορούν τα προϊόντα του και σε όλα τα στάδια.

Συγχρόνως έχει ενσωματώσει μεθόδους που δημιουργούν σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις δραστηριότητες του και προάγει μέσα από τα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.