Με συνεχείς αναδιαρθρώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, το δίκτυο μας αποτελεί πρότυπο οργάνωσης στους τομείς που δραστηριοποιείται  


Το δίκτυο διανομών καλύπτεται από ιδιόκτητο στόλο οχημάτων για την περιοχή της Αττικής, και μέσω μόνιμων και πολύχρονων συνεργασιών καλύπτει όλη την Ελληνική επικράτεια και τις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται.


Ο όμιλος με επιχειρησιακή παρουσία σε στρατηγικά γεωγραφικά σημεία στην Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Γερμανία, Δανία, Ισραήλ καθώς και στις Βαλκανικές χώρες διευρύνει συνεχώς το δίκτυο του σε νέα κομβικά σημεία.

 

Ισπανία

Ιταλία

Πορτογαλία

Γερμανία

Δανία

Ισραήλ